عذری بنه ای دل که تو درويشی و او را

در مملکت حسن سر تاجوری بود .....

             

      

        

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

باشه عذرت قبوله :دی