دیر است،دیر ...

                       هر

                             چه

                                 توانی

                                         زود ...

     

  

 

       

/ 0 نظر / 7 بازدید