و اغازي ديگر ....

چشم از خواب مي گشايي ... درست مثل سالها قبل كه براي اولين بار چشم بر دنيا گشودي ... آن روز را به خاطر مي آوري ؟؟؟!!! از آن لحظه تا اكنوني كه در گذر است ، ! .... سال ، 8030 روز ، 192720 ساعت، 11563200دقيقه و ثانيه هايش را كه شماره كني حسابش مي رسد به 693792000 ، فرصت زيستن داشته اي ... كمي فكر كن .... 693792000 ناثيه .... مي تواني درك كني چه اندازه زياد است ؟؟؟!!! نمي داني .... نمي داني ....

چشم از خواب مي گشايي ... درست مثل سالها قبل كه براي اولين بارچشم بر دنيا گشودي ... از آن لحظه تا اكنون ، به اندازه هر ثانيه فرصت ديدن داشته اي .. فرصت گفتن ... فرصت شنيدن .. فرصت فهميدن .. حس كردن .. انديشه كردن .. به اندازه هر ثانيه ، فرصت داشته اي كه دوست بداري .. كه دوستت بدارند .. تمام ثانيه ها را از آغاز تا اكنون ، فرصت داشته اي تا بودن را معني كني ... تا زندگي را زندگي كني .. تا خود را بفهمي ...

آري .... امروز چشم از خواب گشودي درست مثل سالها قبل كه ... كمي صبر كن .... مي خواهم بدانم از اولين نفس ... از اولين نگاه ... از اولين احساس ، اكنون كه به اندازه 693792000 فرصت بودن را داشته اي ، توانستي كه لحظه اي را زيست كني ؟ توانستي كه تنها لحظه اي را ، آني باشي كه بايد باشي ؟ توانستي تنها براي لحظه اي عشق را احساس كني ؟ توانستي .. لحظه اي ... آدم ... باشي ؟

راستش را بگو ، اينجا همه خودماني هستند ... راستش را بگو حتي توانستي كه براي لحظه اي راست بگويي ؟؟؟!!! كمي فكر كن و بگو فرصت هايي را كه به تو بخشيدند چه كردي ؟ از آنها چه اموختي ؟؟؟ كمي فكر كن وآنچه را كه در اين 693792000 ثانيه ، آموختي بگو ... بگو از تمام فرصت هايي كه قدر ندانستي ....

----------- حرف هاي من در 693792000 ثانيه بعد از اولين آغاز .......01.gif

اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر شد        باقي همه بي حاصلي و بيخبري بود

سلام ...

آمدم تا از تمام فرصت هايم بگويم ... آمدم تا راست بگويم ... آمدم تا بگويم كه شرمسار معبود مهربان هستم تمام اين ثانيه ها را ... آمدم تا بگويم شكر و سپاس بي اندازه ، خداوند پاك را ... هم او كه به من فرصت زيستن داد ، فرصت بودن ، فرصت فهميدن ... هم او كه چون تكيه گاهي محكم و استوار ، پناه بي كسي ها بود مرا در جاده طولاني و پر مشقت زندگي ....

آمدم تا بگويم ، اگر تمام فرصت هايم را به غفلت از كف دادم ، اگر بودنم را قدر ندانستم ، اگر نبودم ، آني كه بايدم بودن ... اگر كه با سنگ گناه ، بال دل شكستم ، اگر كه در سختي ها ، لب به شكوه از موهبت ها ي پروردگارم گشودم ، اگر بيقرار و نا سپاس بودم ، اگر نگاه ، را نفهميدم ، اگر به صداقت آيينه شك كردم ، اگر گل را باور نكردم ، اگر به جاي آنكه مرحم باشم ، زخم بودم ، اگر به جاي آنكه دستي مهربان باشم ، خنجري سوزنده بودم ، اگر به جاي گرمي يك بوسه ، زمهرير نا مهرباني بودم ، اگر به جاي آنكه باغبان گل شادي در دل دوستان باشم ،

شرر ريز جانشان بودم ، اگرنگاهم تهي از عشق و دستانم خالي از نوازش بود ، اگر اين اگر ها و هزار اگر ديگر را باعث هستم .... اما مي خواهم بگويم ، مي خواهم فرياد سر دهم كه :

تمام ثانيه هايم را آموختم كه :

دوست بدارم

كه مهربان باشم ... كه عشق بورزم .

تمام ثانيه هايم را آموختم كه :

تمام ثروت ها ، تمام شادي ها ، تمام نعمتهاي دنيا ، بي دوست ، به پشيزي نمي ارزد

تمام ثانيه ها يم را آموختم كه :

بزرگترين موهيت الهي ، اين است كه :

كسي را دوست داشته باشي و كسي و دوستت داشته باشد

آري

دوست داشته باشي و دوستت بدارند

و معبود مهربانم را سپاس بي حد و منتها كه مرا از اين شيرين ترين ، موهبتش محروم نساخت ...

**********************

35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif35.gif

09.gifبلهههههههههههه ...... درست فهميدين .... دقيقا 693792000 ثانيه پيش ( البته اين رقم زيادم دقيق نيست ها .....03.gif ) ، سحر به دنيا اووووووومد ....... تفلدم مبارك .... تفلدم مبارك . هوراااااااااااااااا 35.gif35.gif

تا امروز كه 4 فروردين هست ، من ( اگه گفتين چند ساله شدم ..... 14.gif) .......... چي ؟ راهنمايي ؟ باشه يه راهنمايي مي كنم .... 03.gifمن ..... ساله شدم ... 09.gifراهنمايي خوبي بود ؟ خلاصه كه ديگه پير شدم ... بهار جواني هم داره مي گذره .... خدا 07.gif10.gifرو براي تمام محبت هايي كه توي اين سالها نسبت به من داشته شكر مي كنم .. البته بنده خوبي08.gif كه نبودم واسش اما خوب .. به خوبي خودش كه خيلي گله ، من و مي بخشه 07.gif. اميدوارم كه از اين به بعد شرمنده لطفش نباشم و بتونم حداقل يه كم جبران مهربوني هاشو بكنم ...08.gif

 امروز صبح كه از خواب بيدار شدم 05.gifاول از همه ، رفتم سراغ دو تا گل نازي كه خريده بودم و اون ها رو توي يه گلدونه خوشگل كاشتمشون كنا ر هم ...07.gif07.gif البته اين دو تا گل ، يكيش اسمش سحر هست و يكي ديگش اسمش ، دوست جوني... 07.gif07.gif07.gifكه از خودم زرد و از دوست جوني هم صورتيه ...07.gif07.gif خلاصه كه حسابي نازن ...10.gif از روزي كه خريدمشون تا امروز ، فرصت نشده بود كه بكارمشون توي يه گلدون كنار هم ... اما امروز آوردمشون كنار هم كه ديگه هيچ كدوم تنها نباشن ....13.gif آخه تنهايي خيلي بدهههههههههههههههه .....15.gif بعد از كاشتن گل هامون ، كلي واسه كسايي كه دوسشون دارم دعا كردم .... 07.gif07.gif01.gif

واسه نفسم 07.gif، كتايون جونم07.gif ، كه همه زندگيه منه ... كه زيبا ترين احساسم و مديون بودنش هستم ...10.gif كه ذره ذره وجودم لبريز دوست داشتنش هست 07.gif، دعا كردم . واسه فرها د خان گل گلاب مهربون07.gif كه شنيدم مي خواد واسه كادوي تولد من ،09.gif دوباره شروع كنه و وب لاگش و بنويسه ، دعا كردم و واسه درسا گلي كه اتفاقا اون هم مي خواد همين كار و بكنه ....03.gifبراي امير دعا كردم كه هميشه لطف مي كنه وسلام من و به حافظ جونم توي شيراز مي رسونه ....01.gif07.gif براي فروغ دلم07.gif07.gif كه اميدوارم هر كجا هست سلامت و شاد باشه .... واسه ماماني جونم 10.gifكه الهي زودي خوب بشه .... خلاصه واسه تمام كسايي كه دوستشون دارم دعا كردم ... كلي هم با دوست جوني 07.gifحرف زدم و واسش آرزوها و دعاهاي خوب خوب كردم07.gif و به خاطر احساس پاكش ، مهربونيش و عشق و احساس دوباره اي كه به من داد ، ازش تشكر كردم ...07.gif07.gif مي خوام همين جا بهش بگم كه : تو يه بار ديگه به من ياد دادي كه احساس هنوز زنده هست . كه مهربوني هنوز هم هست ...07.gif07.gif ... سال ديگه روز تولدم01.gif ، دلم مي خواد با هم گلهامون رو بكاريم .....07.gif راستي دوست جوني هم قراره كه نوشتن و شروع كنه ..03.gif البته هنوز نمي دونم تصميمش چيه ... اما خوب .. اميدوارم كه بنويسه . ( چقدر دلم واسش تنگ شده ها ....07.gif07.gif )

واسم دعا كنيد تا بتونم مهربون باشم ،تا بتونم به همه چيز عشق بورزم .... تا بتونم به همه چيز و همه كس با ديده احترام نگاه كنم ... 01.gif

----- واااي 30.gif، ببين بچه هنوز به دنيا نيومده 09.gif، چقدر حرف مي زنه ... واي به حال وقتي كه تو بزرگ بشي ..... 26.gif30.gif09.gif

راستي از همه دوستان معذرت مي خوام كه سال جديد و انقدر دير تبريك مي گم بهتون ...08.gif ( دليلم موجه هست آخه ....) اما خوب از قديم گفتن : ماهي و هر وقت از آب بگيري ، چند دقيقه بعدش مي ميره ... 14.gif02.gif( هيچ وقت اين كار و نكنين ها .... ماهي نازنازي گناه داره آخه ... 09.gif03.gif07.gif)

سال خوبي رو براتون آرزو مي كنم ... اميدوارم كه تمام لحظه هاي زندگيتون بهاري باشه و بهارتون هميشه سبز و پر طراوات ...01.gif07.gif07.gif21.gif

19.gifبه اميد اينكه فرصت هاي با هم بودن و قدر بدونيم و بي توجه از كنار هم عبور نكنيم ... به اميد اينكه ياد بگيريم : عيد ، اون وقتي هست كه باعث بشيم ، دلي شاد بشه و خنده اي بر لبي بشينه و غمي از روي دوشي برداشته بشه .. نوروزتون پيروز ..... 07.gif

يا علی ...

/ 6 نظر / 6 بازدید
avaye sokoot

سلام..وبلاگت خيلی قشنگه !!موفق باشی !

&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

سلام/// اي ديده‌ي ِ دريده‌ي ِ سبز ِ سرد! /// شب‌هاي ِ مه‌گرفته‌ي ِ دم‌کرده،/// ارواح ِ دورمانده‌ي ِ مغروغين/// با جثه‌ي ِ کبود ِ ورم‌کرده/// بر سطح ِ موج‌دار ِ تو مي‌رقصند.../// قشنگ..........

مجتبی

سلام. چه زيباست. تولد با تولد شکوفه ها همزمان شدند. تولدت مبارک . هميشه بهاری باشی

نازنین

سلام عزيزم تولدت و که با زيباترين ماه خدا پيوند خورد رو بهت تبريک می گم .. وبلاگت خيلی اميد وار کننده است ..تا بعد يا علی

setare

سلام آبجی گلم... تولدت مبارک باشه آبجی جون... صد سال به اين سالا/ ايشالا که هميشه سالم و شاد و پيروز باشی. قربونت برم.

پروتن- کوچک ولی مثبت

هر چند خیلی دیر خوندم .ولی .....همیشه و هر روز روز اول زندگیه اگه خودمون بخوایم.تولدت مبارک