چگونه شمشیری زهر آگین       

پيشاني بلند تو- اين كتاب خداوند را- از هم مي گشايد

چگونه مي توان به شمشيري، دريايي را شكافت!

         

         

به پاي تو مي گريم

با اندوهي، والاتر از غم گزايي عشق

و ديرينگي غم

براي تو با چشم همه ي محرومان مي گريم

با چشماني، يتيم نديدنت

گريه ام، شعر شبانه ي غم توست...

             

            

            

        

  

   

 

       

 

  

مثل کودکان که به هم دل می بندند
و فقط دل بستن بلدند

دل بستن و فقط دل بستن ...

              

              

             

    

         

  

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
...

ديده بگشا بر عدم اي مستيِ هستي فزا ديده بگشا اي پس ازسوء القضا حسن القضا ديده بگشا اي صنم اي ساقيِ مستان ، علي تيره شد از بيش و كم ، آيينه هستان ، علي متن بسیار زیبایی بود یا علی

ناصر

علي با "نــه" شروع ميشود "نه" به تمامي زر و زور و تزوير اين دنيا "نه" به اين مثلث شوم "نه" به اين پوستين وارونه که به نام او بر تن كرده اند. "نه" به هر آنچه داغ نيرنگ بر پيشاني دارد "نه" به ........