عجب ...

  

  

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
?Reza

غزال اگر به کمند مرد افتد ، عجب ندارد ، عجب فتادن مرد است در کمند غزال.

دايی ناصر

سلام دايی جان. همينجام. جايی نمونده که برم غير از.... و عجبا که هنوز وقتش نرسيده!