نامه ای در جيبم

        و گلی

                 در مشتم ، پنهان است ...

غصه ای دارم

                    با نی لبکی

سر کوهی گر نيست

ته چاهی بدهيد

تا برای دل خود ، بنوازم

عشق

            جايش

                       تنگ است .....

       

        

        

        

       

ح. منزوی

   

/ 3 نظر / 7 بازدید
رضا

سرکوهی اگر نيست... ته چاهی بدهيد :) قشنگ بوووود... مرسی :)

...

باش و بمان شايد فرصتي ديگر ... اميد زنده است...

ناصر

سهم من در غربت نيمه سنگين تر اين تنهائيست