ماه ، از آن بالا خودی می نماياند که هست هنوز.
هميشه آن بالا بوده است،
هر وقت که بالا را نگاه کردم.
هميشه آن بالا هست.
نگران نيست، نگاه می کند.
وامدار نيست، گوش می کند....
هميشه هست،
وقت شادی ها، وقت غر زدن ها،
روزهای عاشقی، روزهای مهربانی،
روزهای سفر، روزهای زندگی، روزهای مرگ...
روزهايی که حرفی بود برای زدن،
روزهايی که سکوتی بود برای شنيدن...
شايد که نشانی از هستی است،
يا که نماد عشق است.
شايد که خود زندگی است با تمام تنهايی اش.
هر چه هست،
ماه من بوده هميشه،
ماه من است...
نگاهش کنيد، شايد شما هم ماهی داريد آن بالا.
نگران نيست، نگاه می کند.
وامدار نيست، گوش می کند......./ 4 نظر / 5 بازدید
ناصر

من دلم به ستاره ای هم خوش بود. به قول اخوان: .... ..... ...... راستي آيا جايي خبري هست هنوز ؟ مانده خاكستر گرمي ، جايي ؟ در اجاقي طمع شعله نمي بندم خردك شرري هست هنوز ؟ .... ..... ...... دل من نيز به خردک شرری گرم شود.

...

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد گفتم كه ماه من شو گفتا اگر بر آيد

سمانه

اگه نباشه چی سحر؟؟؟

روزبه

هميشه ماه رو می بينيم ولی هيچ وقت به اون نمی رسيم ...