اين و يادت باشه ...

                اگر چه ممکنه به سادگی بکشی

                                                                  اما

                                                                      بدون که به آسونی نخواهی مرد ...

   

  

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمانه

اره اين دقيقا همينطوريه

ناصر

به سادگی هم نميشه کشت. اونهايی که می کشن هم بعد از اينکه عادت کردن يعنی معتاد شدن (منظورم به کشتنه) براشون ساده میشه .امان از دفعه اولش.