نمی کنم گله ای ، ليک ، ابر رحمت دوست .... به کشتزار جگر تشنگان ، نداد نمی ...

عجب از وفای جانان ، که عنايتی نفرمود

نه به نامه ای پيامی ، نه به خامه ای سلامی .....

......

/ 2 نظر / 9 بازدید
ناصر

هيچكس عاشق آبي ها نيست هيچكس عاشق تاريكي شب نيست همگان عاشق ماه اندو ستاره چه كسي مرغ شب شيشه اي من را كشت؟ چه كسي ياد گرفت بر ساقه زيباي درختان يادگاري بنويسد؟ چه كسي مرغ مهاجر را زنداني كرد ؟

...

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش