ساده است نوازش سگی ولگرد

   شاهد آن بودن که

   چگونه زیر غلتکی می رود

   و گفتن که « سگ من نبود»...

  

   ساده است ستایش گلی

   چیدنش

   و از یاد بردنش که آبش باید داد ....

  

   ساده است بهره جویی از انسانی

   دوست داشتنش بی احساس عشقی

   او را به خود وانهادن و گفتن

   که دیگر نمی شناسمش ....

  

   ساده  است که چگونه می زییم

   باری

   زیستن سخت ساده است

   و پیچیده نیز هم ...

        

  

   

 سخت ساده....

  

 

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
مهدی

مرگ نيز ساده است اما نه به سختی زندگی! افسوس که پيچيده هم نيست!

رضا

نه ساده نیست... اسمش بی تفاوتی است... که خیلی بدتر از نفرت است... بی تفاوتی نقطه مقابل عشق است... وقتی در يک عشق... يک نفر به بی تفاوتی می رسد... معلومه که آن وسط يک اشتباه بزرگی رخ داده است... قبولش سخته... ولی بايد قبول کرد و بلند شد... و ادامه داد... آنوقت خواهی ديد که احتمالا چه شانس بزرگی نصيبت شده :)

ناصر

زيستن ساده است. امان از چگونه زيستن.

ناصر

سلام