شيرينی ام ، تلخ می کند اوقات عشق را ....

 

 

 

قهوه با شکر يا  بی شکر ؟؟؟؟!!!!!!!!

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
رضا

شيرينی ام تلخ می کند اوقات عشق را...:::... کمی مدرارا کن با من.... تا تغيير دهم اين سرشت را... سخت است می دانم... اما گر تو دست دهی... می توان از نو ساخت... اين سرنوشت را... با من باش و راه بيا... تا به صدا درآوريم روزی... زنگ درهای بهشت را...

واثق

سلام. منم بی شکر ميخوام. شراب تلخ ميخواهم که مرد افکن بود زورش که تا يکدم بياسايم ز دنيا و زر و زورش

reza

بيا من بی وفايی کردم

آبجی

اوقات عشق تلخ نمی‌شه آبجی مگر با بی‌وفايي که اون موقع هم ديگه نه فقط اوقاتش تلخ می‌شه که می‌شکنه و ...... آبجی خيلی دوست دارم/ هوار تا مواظب خودت باش..../ علی يارت باشه عزيز

samaneh

هيچ چي عشق رو تلخ نمي‌كنه ...