زندگی تمساحی       بیدار می شم می خورم آفتاب می گیرم می خوابم      
/ 0 نظر / 16 بازدید
                       یه روزی یه جایی نوشته بود که :                                واقعا ديگه خسته شدم از اين ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
                             می یای با من بازی کنی؟                   
/ 2 نظر / 20 بازدید
                            مثه اینکه قسمته من همین جا بنویسم. می خواستم اینجا رو فراموش کنم و برم پی کارم. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
آبان 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
16 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
9 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
11 پست